Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту https://rtfight.com, що належить компанії "RTFIGHT.COM FZCO", (далі – Сайт) для підписки на Сайті з метою отримання послуг (далі – Послуга).

1.1. Ця угода відповідно є публічним договором (офертою) та адресована невизначеному колу осіб незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), що бажає придбати Послугу на Сайті.

1.2. Оскільки ця Угода є публічною офертою, то, отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту (власник Сайту та/або уповноважені ним особи) має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Нова або змінена Угода набуває чинності після розміщення її на Сайті.

1.4. Користувач погоджується з даною публічною офертою в цілому та без застережень під час оформлення Замовлення на Сайті.

1.5. Користувач погоджується, що всі умови цього Публічного договору йому зрозумілі й він приймає його повністю і беззастережно.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг на Сайті, в тому числі але не виключно:

- добровільний вибір Користувачем Послуги;

- Самостійне оформлення Користувачем Замовлення на Сайті;

- оплату Користувачем Замовлення, оформленого на Сайті.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Згідно з умовами цього Договору, Адміністрація Сайту зобов'язується надати послугу, яка відповідає Замовленню Користувача у заявлений термін, а Користувач зобов'язується прийняти послугу та сплатити за неї певну грошову суму.

3.2. Користувач зобов'язаний:

- до моменту оформлення Замовлення ознайомитись зі змістом цього Договору, умовами оплати та політикою конфіденційності на Сайті;

- ознайомитись з інформацією про послугу, яка розміщена на Сайті;

- самостійно оформити Покупку на Сайті;

- своєчасно сплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору;

3.3. Користувач має право:

- вимагати від Адміністрації Сайту надання послуг відповідно до умов цього Договору.

3.4. Адміністрація Сайту зобов'язана:

- дотримуватись умов цього Договору;

- надати Користувачеві Послугу, оформлену відповідним Замовленням згідно з умовами цього Договору;

- дотримуватися конфіденційності даних відповідно до політики конфіденційності, розміщеної на Сайті;

- надавати консультації з питань користування Сайтом та з питань оформлення Замовлення.

3.5. Адміністрація Сайту має право:

- в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Користувачем умов цього Договору;

- змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання;

- в односторонньому порядку та на свій розсуд вносити зміни до розміщеної на Сайті інформації;

- залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем;

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Відвідувач (Покупець) може оформити замовлення самостійно шляхом натискання кнопки “купити” та “оформити замовлення” або через телефон. Після оформлення замовлення покупцеві буде направлено повідомлення про підтвердження замовлення на зазначені при оформленні замовлення контакти, та про наявність товару або про передбачувану дату надходження товару у разі його відсутності. При оформленні замовлення через телефон повідомлення здійснюється через телефонний зв'язок.

4.2. Відвідувач (Покупець) погоджується з тим, що ціна на товар, відкладений ним у «кошик», його асортимент та кількість, будуть актуальними лише на момент формування «кошика» та можуть змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення», «Купити».

4.3. Відвідувач (Покупець) погоджується з тим, що придбаний ним Товар не підлягає обміну та поверненню у таких випадках:

- з моменту покупки Товару пройшло понад 14 календарних днів;

- з моменту придбання Товару не минуло 14 календарних днів, але товар був у використанні, порушена цілісність упаковки та/або комплектність, відсутні бірки/цінники тощо.

- відвідувач (покупець) відмовляється надати фото- або відеоматеріали бракованого та/або несправного, на його погляд, товару.

4.4. Цією Угодою Користувач (Покупець) підтверджує свою обізнаність у тому, що обміну або поверненню підлягає тільки новий товар, який не був у вжитку та не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей; повинні бути збережені: повний комплект товару, цілісність та всі компоненти упаковки, ярлики, заводське маркування та Відвідувач (Покупець) має оригінал документа, що підтверджує факт покупки відповідного Товару. Порушення будь-якого з цих пунктів залишає за Адміністрацією право відмовити відвідувачу (покупцеві) в обміні або поверненні товару.

4.5. У разі відмови Відвідувача (Покупця) від товару Адміністрація повертає йому суму, сплачену Покупцем, за винятком витрат Продавця на доставку від Покупця повернутого товару.

 

5. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГИ

5.1. Повна вартість Послуги зазначається на Сайті.

5.2 Ціна Послуги, вказана на Сайті, може змінюватися Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену та оплачену Користувачем Послугу не підлягає зміні.

5.3. Оплата за Послугу здійснюється Користувачем безготівковими коштами за допомогою платіжних систем відповідно до форм, зазначених на Сайті.

5.4 Адміністрація Сайту має право надавати знижки на Послугу та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови їх нарахування вказуються на Сайті та можуть бути змінені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку.

5.5 У разі введення податків та зборів, які не включаються до вартості Послуги та підлягають сплаті Користувачем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим пунктом до Замовлення та підлягають сплаті Користувачем разом із вартістю замовленої Послуги.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1. Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація Сайту докладає всі необхідні зусилля, щоби забезпечити точність і достовірність інформації, що подається на Сайті.

6.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого акаунта – облікового запису на Сайті (втрата логіна, пароля, іншої інформації).

6.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за:

- затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку несправностей у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;

- дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки, пов'язані з їх роботою;

- належне функціонування Сайту у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

6.4. Користувач несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує під час оформлення Замовлення.

6.5. У разі обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, які мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, та які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними заходами.

6.6. Усі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, Адміністрація Сайту та Користувач вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим. У разі, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розвʼязанню відповідно до чинного законодавства України.

 

7. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Сайту, у тому числі, але не виключно, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів та інших власників прав.

7.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливе лише в рамках функціонала, який пропонує сервіс Сайту. Жодні елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу/згоди правовласника. Під використанням маються на увазі, у тому числі: відтворення, копіювання, перероблення, розповсюдження на будь-якій основі, відображення у кадрі та таке інше. Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника у незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта у незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, які прямо передбачені законодавством України.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення Користувачем Замовлення або реєстрації на Сайті та діє до виконання Сторонами всіх умов Договору.

8.2. Оплата Користувачем оформленого на Сайті Замовлення означає повну згоду Користувача з умовами цього Публічного Договору (Публічною офертою) та є датою укладання договору купівлі-продажу між Адміністрацією Сайту та Користувачем.

8.3. Сайт може тимчасово припиняти працездатність у зв'язку з проведенням профілактичних або технічних робіт без будь-яких сповіщень Користувача.

8.4. У разі змін умов цього Договору Користувач повністю з ними погоджується та приймає з моменту розміщення оновленого Договору на Сайті або зобов'язаний припинити користування Сайтом у разі незгоди.

8.5. Цей договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.