Політика конфіденційності

Дана політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт READY TO FIGHT, розташований за адресою https://rtfight.com, що належить компанії "RTFIGHT.COM FZCO", може отримати про користувача під час його використання.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Сайт READY TO FIGHT, розташований за адресою https://rtfight.com (далі – Сайт);

1.1.2. Адміністрація сайту READY TO FIGHT (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники, які організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними;

1.1.3. Персональні дані (далі – Дані) – відомості, які стосуються прямо чи опосередковано визначеної або визначуваної фізичної особи (суб'єкта персональних даних), які можуть бути надані іншим особам.

1.1.4. Обробка Даних – сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, блокування, видалення, знищення Даних;

1.1.5. Конфіденційність Даних – обов'язкова для дотримання Адміністрацією вимога не допускати розповсюдження Даних без згоди суб'єкта чи наявності іншої законної підстави;

1.1.6. Cookies – невеликий фрагмент даних користувача, надісланий вебсервером і такий, що зберігається на комп'ютері або іншому пристрої, за допомогою якого здійснено вхід до Сайту. Інакше кажучи, файли Cookies служать, щоб зробити використання Сайту зручнішим, наприклад, щоб користувач не повинен був повторювати процес входу до системи під час наступного візиту. Сайт використовує як постійні, так і сесійні Cookies. Постійні Cookies залишаються на комп'ютері або іншому пристрої користувача, за допомогою якого здійснено вхід до Сайту протягом тривалого проміжку часу, а сесійні Cookies автоматично видаляються при закритті вікна браузера;

1.1.7. Піксель (Pixel) – це невеликий фрагмент даних, який використовується для відстеження дій користувача на Сайті з метою покращення якості сервісу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає його повну згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки Даних.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація не контролює та не несе відповідальності за дії користувача на сайтах третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті або дії на сайтах, на яких вказано посилання на Сайт.

2.4. Адміністрація перевіряє достовірність даних, що надаються користувачем Сайту.

2.5. Адміністрація надає користувачам можливість швидко та просто здійснювати оплату та одночасно гарантує надійне збереження даних шляхом багаторівневого захисту та використання технологій токенізації платіжних карток за допомогою системи шифрування даних, яка дозволяє здійснювати платежі, не розкриваючи дані платіжної картки. Токени: захищають персональну інформацію та фінансові операції шляхом передачі даних платіжної картки у зашифрованому вигляді; створюються через математичні формули або випадкові буквено-цифрові генератори, а також не можуть бути використані шахраями, тому що не мають ніякої цінності. Користувач, реєструючи платіжну картку на сайті Спільноти, надсилає запит на присвоєння токена, який використовуватиметься замість реквізитів такої платіжної картки. Банк-еквайр, який здійснює переказ, та банк-емітент платіжної картки використовують наявну інформацію про власника платіжної картки та його дешифровану платіжну інформацію для здійснення переказу.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності Даних, які користувач залишає під час заповнення та надсилання форм на Сайті.

3.2. Дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті та можуть включати наступну інформацію, але не виключно:

- ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, номери платіжних карток, токени платіжних карток (USB-ключі, які призначені для інформаційної безпеки Користувача);

- інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін, номер телефону), адресу електронної пошти, логін та пароль, дані процесингу облікового запису, інші дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Сайту, комунікації з Користувачами, в тому числі в процесі звернення Користувача до служби підтримки Сайту;

- інформація, яку Користувачі надають Адміністрації під час укладання договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті;

- інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Сайту, в тому числі для отримання та надсилання повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача за необхідності;

- інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки клієнтів, скарги, претензії та інші звернення;

- дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про вебсайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата та час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

- інші дані, одержані законним способом від партнерів та/або третіх осіб.

3.3. Адміністрація захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та відвідування сторінок, на яких встановлено Піксель.

3.4. Відключення Cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту або призвести до його некоректної роботи.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Дані користувача Адміністрація може використовувати з наступною метою:

4.1.1. Ідентифікація користувача, який зареєструвався або залишав раніше свої Дані на Сайті для автозаповнення форм, обробки платежів;

4.1.2. Надання користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів;

4.1.3. Встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту;

4.1.4. Повідомлення користувача Сайту про стан заявки;

4.1.5. Надання користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту;

4.1.6. Надання користувачеві спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка Даних користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах Даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Дані користувача можуть бути передані уповноваженим державним органам влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України.

5.3. У разі втрати даних або їх розголошення Адміністрація інформує користувача про втрату або розголошення даних.

5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного чи випадкового доступу, спотворення, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з користувачем вживає необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням Даних користувача.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про Дані, необхідну для успішного заповнення форм зворотного зв'язку на Сайті.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності;

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих Даних користувача, за винятком п. 5.2. цієї Політики конфіденційності;

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності Даних користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації;

6.2.4. Здійснити блокування Даних користувача з моменту звернення або запиту користувача, його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів Даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних Даних або неправомірних дій.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї Політики.

7.4. Термінологія, що використовується в цій Політиці, має те ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не вказано інше.

7.5. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти Адміністрації, контактні дані якої розміщені на Сайті у розділі "КОНТАКТИ".

8. ВИДАЛЕННЯ КОРИСТУВАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. У будь-який момент користувач може видалити дані в налаштуваннях особистого кабінету. Для цього необхідно перейти у вкладку "Твоя інформація на RTF" та у розділі "Видалення облікового запису" натиснути кнопку "Видалити". Усі особисті дані будуть видалені та відновленню не підлягатимуть.